Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2012

Przetargi rozstrzygnięte z 2012 roku


« nowsze przetargi Przetargi o pozycjach 21 - 40 (z 71) starsze przetargi »zamówienie na:

transport młodzieży dla potrzeb projektu „Po lekcjach … do szkoły. Innowacyjne formy zajęć pozalekcyjnych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

zamawiający: Gmina Miasto Płock/Gimnazjum Nr 5
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy:
wartość: poniżej 14 000 EURO
termin składania ofert: 4 października 2012  12:00
wynik postępowania: dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

transport młodzieży dla potrzeb projektu „Po lekcjach … do szkoły. Innowacyjne formy zajęć pozalekcyjnych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

zamawiający: Gmina Miasto Płock/Gimnazjum Nr 5
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy:
wartość: poniżej 14 000 EURO
termin składania ofert: 4 października 2012  12:00
wynik postępowania: dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Prowadzenie zajęć wyrównawczych z matematyki w ramach projektu „Po lekcjach … do szkoły. Innowacyjne formy zajęć pozalekcyjnych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

zamawiający: Gmina Miasto Płock - Gimnazjum Nr 5 w Płocku
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 357288-2012
wartość: nie przekraczająca kwoty art.11 ust.8 Pzp
termin składania ofert: 28 września 2012  09:30
wynik postępowania: dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

opracowanie i wykonanie oznaczonych materiałów biurowych i dydaktycznych dla realizacji projektu „Po lekcjach … do szkoły. Innowacyjne formy zajęć pozalekcyjnych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

zamawiający: Gmina Miasto Płock/Gimnazjum Nr 5
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy:
wartość: poniżej 14 000 EURO
termin składania ofert: 27 września 2012  12:00
wynik postępowania: dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

zakup materiałów biurowych i dydaktycznych dla realizacji projektu „Po lekcjach … do szkoły. Innowacyjne formy zajęć pozalekcyjnych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

zamawiający: Gmina Miasto Płock/Gimnazjum Nr 5
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy:
wartość: poniżej 14 000 EURO
termin składania ofert: 27 września 2012  12:00
wynik postępowania: dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Dostawa zestawu komputerowego: serwera z monitorem - 1 komplet

zamawiający: Gmina Miasto Płock - Zespół Szkół Budowlanych Nr 1
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 345428 - 2012
wartość: nie przekraczająca kwoty art.11 ust. 8 Prawa zamowień publicznyc
termin składania ofert: 25 września 2012  10:00
wynik postępowania: Wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Sprawowanie opieki nad nieletnimi uczestnikami jednodniowych wyjazdów studyjnych i sprawowanie opieki nad nieletnimi uczestnikami jednodniowych wyjazdów do opery lub teatru w ramach realizacji projektu „Po lekcjach … do szkoły. Innowacyjne formy zajęć pozalekcyjnych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

zamawiający: Gmina Miasto Płock/Gimnazjum Nr 5
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy:
wartość: poniżej 14 000 EURO
termin składania ofert: 24 września 2012  10:00
wynik postępowania: dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z fizyki Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z chemii Prowadzenie zajęć służących zapobieganiu przedwczesnemu wypadnięciu z systemu oświaty dla uczniów i rodziców zasadniczej szkoły zawodowej Prowadzenie zajęć służących zapobieganiu przedwczesnemu wypadnięciu z systemu oświaty dla uczniów i rodziców liceum profilowanego i technikum Realizacja usługi szkolenia zawodowego – kurs informatyczny w zakresie projektowania Realizacja usługi szkolenia zawodowego – kurs informatyczny w zakresie kosztorysowania

zamawiający: Gmina Miasto Płock - Zespół Szkół Budowlanych Nr 1
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: przekraczająca kwoty art. 11, ust.8 Prawa zamowień publicznych
termin składania ofert: 24 września 2012  09:45
wynik postępowania: Wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Realizacja usług szkolenia zawodowego - kurs nauki jazdy: kat.B, kat.C, operatora wózków widłowych - kurs spawania

zamawiający: Gmina Miasto Płock - Zespół Szkół Budowlanych Nr 1
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: przekraczająca kwoty art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych
termin składania ofert: 24 września 2012  09:30
wynik postępowania: Wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

dostawę mebli szkolnych dla Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I w Płocku

zamawiający: Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia Płock
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 14.000 euro
termin składania ofert: 14 września 2012  11:30
wynik postępowania: JT MEBEL Sp. z o.o. ul. Gdańska 45, 83-300 Kartuzy 

zamówienie na:

Prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego w ramach projektu „Po lekcjach … do szkoły. Innowacyjne formy zajęć pozalekcyjnych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

zamawiający: Gmina Miasto Płock - Gimnazjum Nr 5 w Płocku
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 321786-2012
wartość: nie przekraczająca kwoty art.11 ust.8 Pzp
termin składania ofert: 7 września 2012  09:30
wynik postępowania: dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty  

zamówienie na:

Kurs bukieciarstwa I stopnia

zamawiający: Gmina Miasto Płock/Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 6 Specjalna
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: SOSW2/UDA-POKL.09.02.00-14-008/11-00/3/2012
wartość: powyżej kwoty art.11, ust.8 PZP
termin składania ofert: 30 sierpnia 2012  09:45
wynik postępowania: Wynik postępowania w pliku "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty" 

zamówienie na:

Kurs języka niemieckiego

zamawiający: Gmina Miasto Płock/Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 6 Specjalna
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: SOSW2/UDA-POKL.09.02.00-14-008/11-00/4/2012
wartość: powyżej kwoty art.11, ust.8 PZP
termin składania ofert: 29 sierpnia 2012  09:45
wynik postępowania: Wynik postępowania w pliku "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty" 

zamówienie na:

Prowadzenie zajęć wyrównawczych z przedmiotów zawodowych - kierunek fryzjer Prowadzenie zajęć wyrównawczych z przedmiotów zawodowych – kierunek krawiec Prowadzenie zajęć wyrównawczych z przedmiotów zawodowych - kierunek mechanik pojazdów samochodowych Prowadzenie zajęć wyrównawczych z przedmiotów zawodowych - kierunek piekarz Prowadzenie zajęć wyrównawczych z przedmiotów zawodowych - kierunek ogrodnik Prowadzenie warsztatów z Treningu Zastępowania Agresji Prowadzenie warsztatów z Treningu Zastępowania Agresji Poradnictwo indywidualne dla uczniów Poradnictwo indywidualne dla uczniów Prowadzenie zajęć z przedsiębiorczości Prowadzenie zajęć komputerowych Prowadzenie zajęć z matematyki Prowadzenie warsztatów z j. niemieckiego Prowadzenie warsztatów aktywnego poszukiwania pracy Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym Opracowanie gazetki szkolnej Opracowanie gazetki szkolnej

zamawiający: Gmina Miasto Płock/ Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 6 Specjalna
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: SOSW2/UDA-POKL.09.02.00-14-008/11-00/2/2012
wartość: powyżej kwoty art. 11,ust.8 PZP
termin składania ofert: 27 sierpnia 2012  10:30
wynik postępowania: Wynik postępowania w pliku "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty" 

zamówienie na:

pełnienie funkcji kierownika projektu pełnienie funkcji koordynatora ds. organizacyjnych i merytorycznych pełnienie funkcji pracownika ds. promocji pełnienie funkcji ewaluatora

zamawiający: Gmina Miasto Płock/ Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 6 Specjalna
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 154669 - 2012
wartość: nie przekraczająca kwoty art.11, ust.8 PZP
termin składania ofert: 24 lipca 2012  09:30
wynik postępowania: wynik w załączeniu 

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji odwodnienia terenu Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Karola Szymanowskiego w Płocku, ul Kolegialna 23, powiat Płock, województwo mazowieckie

zamawiający: Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Karola Szymanowskiego
tryb zamówienia: zamówienie publiczne
nr sprawy:
wartość: poniżej 14.000 euro
termin składania ofert: 4 lipca 2012  10:00
wynik postępowania: Hydroprojekt spółka z o.o. ul. Płocka 169 87-800 Włocławek 

zamówienie na:

zakup materiałów biurowych i dydaktycznych dla realizacji projektu „Po lekcjach … do szkoły. Innowacyjne formy zajęć pozalekcyjnych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

zamawiający: Gmina Miasto Płock/Gimnazjum Nr 5
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy:
wartość: poniżej 14 000 EURO
termin składania ofert: 25 czerwca 2012  12:00
wynik postępowania: dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Zakup osobowego busa szkolnego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

zamawiający: Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 7 09-400 Płock ul. Kossobudzkiego 12
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 123709-2012
wartość: poniżej kwoty art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych
termin składania ofert: 15 czerwca 2012  13:45
wynik postępowania: F.H.U. Car Bud 20-067 Lublin ul. Ogródkowa 1.30 

zamówienie na:

kurs kuchnie świata - kuchnia fusion

zamawiający: Gmina Miasto Płock/Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 6 Specjalna
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: sosw2/6/2012
wartość: powyżej kwoty art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
termin składania ofert: 18 maja 2012  09:45
wynik postępowania: Wynik postępowania w pliku "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty" 

zamówienie na:

kurs fryzjerski

zamawiający: Gmina Miasto Płock/Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 6 Specjalna
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: sosw2/7/2012
wartość: powyżej kwoty art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
termin składania ofert: 18 maja 2012  09:45
wynik postępowania: Wynik postępowania w pliku "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty" 

« nowsze przetargi Przetargi o pozycjach 21 - 40 (z 71) starsze przetargi »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij