Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2019

Przetargi rozstrzygnięte z 2019 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 30) starsze przetargi »zamówienie na:

„Zakup mebli do pracowni komputerowej”

zamawiający: III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku
tryb zamówienia: Przetarg zgodnie z art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych
nr sprawy: IIILO.21.6.2019
wartość: do 30 000 Euro
termin składania ofert: 29 listopada 2019  09:00
wynik postępowania: Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania pod nazwą „Zakup mebli do pracowni komputerowej” wybrano w dniu 29.11.2019 r. ofertę firmy Flabri.pl Artur Krzemiński z siedzibą 01-318 Warszawa ul. Doroszewskiego 13/7 za kwotę 8831,40 zł brutto. 

zamówienie na:

"Zakup sprzętu komputerowego"

zamawiający: III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku
tryb zamówienia: Przetarg zgodnie z art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych
nr sprawy: IIILO.21.6.2019
wartość: do 30 000 euro
termin składania ofert: 20 listopada 2019  09:00
wynik postępowania: Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania pod nazwą „Zakup sprzętu komputerowego” wybrano w dniu 20.11.2019 r. ofertę firmy iCOD.pl Sp. z o.o. z siedzibą 43-300 Bielsko-Biała ul. Grażyńskiego 51 za kwotę 60 209,73 zł brutto. 

zamówienie na:

Wyposażenie pracowni chemicznej i fizycznej

zamawiający: Szkoła Podstawowa nr 21 im. Fryderyka Chopina w Płocku
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: 1/2019/2020
wartość: do 30000 euro
termin składania ofert: 5 listopada 2019  12:00
wynik postępowania: Wygrała firma "Tesora" Grażyna Tomaszek, 43-300 Bielsko Biała, ul. Kasztanowa 5 

zamówienie na:

Dostawę monitora interaktywnego oraz pomocy dydaktyczno-naukowych do pracowni fizyczno-chemicznej w SP12 w Płocku

zamawiający: Gmina - Miasto Płock - Szkoła Podstawowa nr 12 w Płocku
tryb zamówienia: ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT W POSTĘPOWANIU, KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA 30 000 EURO
nr sprawy: 01/10/2019
wartość: do 30 000 EURO
termin składania ofert: 4 listopada 2019  15:00
wynik postępowania: Informacja z otwarcia ofert: Wpłynęły 2 oferty, najkorzystniejszą ofertę cenową złożyła firma: Top Service Płock na kwotę 16 388,48 zł  

zamówienie na:

Dostawę sprzętu elektronicznego do pracowni komputerowej w SP12 w Płocku

zamawiający: Gmina - Miasto Płock - Szkoła Podstawowa nr 12 w Płocku
tryb zamówienia: ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT W POSTĘPOWANIU, KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA 30 000 EURO
nr sprawy: 02/10/2019
wartość: do 30 000 EURO
termin składania ofert: 4 listopada 2019  15:00
wynik postępowania: Informacja z otwarcia ofert: Wpłynęły 3 oferty, najkorzystniejszą ofertę cenową złożyła firma: Top Service Płock na kwotę 17 803,00 zł  

zamówienie na:

16 zestawów komputerowych z oprogramowaniem

zamawiający: Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Płocku
tryb zamówienia: zaproszenie do złożenia ofert
nr sprawy: 5/2019
wartość: do 30000,00 euro
termin składania ofert: 24 października 2019  15:00
wynik postępowania: wybór oferty 

zamówienie na:

Szkolenie pracowników szkoły

zamawiający: Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości
tryb zamówienia: Zaproszenie do złożenia ofert
nr sprawy: 3
wartość: 20000
termin składania ofert: 23 października 2019  12:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięcie zapytania 

zamówienie na:

Szkolenie doskonalące dla pracowników szkoły

zamawiający: Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości
tryb zamówienia: Zaproszenie do złożenia ofert
nr sprawy: 1/IX/2019
wartość: 25000
termin składania ofert: 10 października 2019  12:00
wynik postępowania: Protokół z rozstrzygnięcia postępowania 

zamówienie na:

”Modernizacja Pracowni Informatycznej w Szkole Podstawowej nr 12 w Płocku” – współfinansowanego z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „ Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych”.

zamawiający: Gmina - Miasto Płock - Szkoła Podstawowa nr 12 w Płocku
tryb zamówienia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI DO 30 000 Euro
nr sprawy: 01/09/2019
wartość: do 30 000 EURO
termin składania ofert: 30 września 2019  15:00
wynik postępowania: Informacja z otwarcia ofert: Wpłynęło 8 ofert, najkorzystniejszą ofertę cenową złożyła firma: Petrosoft.pl Technologie Informatyczne Sp. z o.o. Rzeszów na kwotę 46 389,86 zł 

zamówienie na:

16 zestawów komputerowych z oprogramowaniem

zamawiający: Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Płocku
tryb zamówienia: zaproszenie do złożenia ofert
nr sprawy: 3/2019
wartość: do 30000,00 euro
termin składania ofert: 20 września 2019  15:00
wynik postępowania: postępowanie zamknięte bez wyboru oferty 

zamówienie na:

realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”

zamawiający: Gmina - Miasto Płock - Specjalny Ośrodk Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Płocku
tryb zamówienia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ 750 000 EURO
nr sprawy:
wartość: przepisy art. 138o Pzp
termin składania ofert: 10 lipca 2019  13:00
wynik postępowania: w pliku Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Zakup mebli szkolnych do sal dydaktycznych dla klas trzecich Szkoły Podstawowej nr 8 wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 5 w Płocku

zamawiający: Zespół Szkół nr 5 w Płocku
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: 3
wartość: do 30000
termin składania ofert: 4 lipca 2019  09:00
wynik postępowania: Wynik 

zamówienie na:

dostawę i montaż mebli

zamawiający: Gmina - Miasto Płock - Specjalny Ośrodk Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Płocku
tryb zamówienia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI DO 30 000 Euro
nr sprawy:
wartość: poniżej art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 1 lipca 2019  09:00
wynik postępowania: w plikach "INFORMACJA O WYBORZE OFERTY" 

zamówienie na:

Zakup pomocy dydaktycznych dla klas trzecich Szkoły Podstawowej nr 8 wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 5 w Płocku

zamawiający: Zespół Szkół nr 5 w Płocku
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: 1
wartość: do 30000 euro
termin składania ofert: 24 czerwca 2019  09:00
wynik postępowania: Wynik 

zamówienie na:

"Remont ogrodzenia na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Płocku przy ul. Lasockiego 14 "

zamawiający: Gmina - Miasto Płock - Specjalny Ośrodk Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Płocku
tryb zamówienia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI POWYŻEJ 30 000 Euro
nr sprawy:
wartość: poniżej art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 30 maja 2019  10:00
wynik postępowania: w pliku o nazwie "informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty"  

zamówienie na:

realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”

zamawiający: Gmina - Miasto Płock - Specjalny Ośrodk Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Płocku
tryb zamówienia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ 750 000 EURO
nr sprawy:
wartość: przepisy art. 138o Pzp
termin składania ofert: 27 maja 2019  13:00
wynik postępowania: w pliku "INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ...."  

zamówienie na:

zakup nadposadzkowego urządzenia rolkowego do pomiaru siły hamowania w Zespole Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej Curie

zamawiający: Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej Curie w Plocku
tryb zamówienia: zaproszenie do złożenia oferty
nr sprawy: 2/2019
wartość: do 30 000 euro
termin składania ofert: 25 maja 2019  15:00
wynik postępowania: wybór oferty 

zamówienie na:

realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”

zamawiający: Gmina - Miasto Płock - Specjalny Ośrodk Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Płocku
tryb zamówienia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ 750 000 EURO
nr sprawy:
wartość: przepisy art. 138o Pzp
termin składania ofert: 24 kwietnia 2019  13:00
wynik postępowania: w plikach "INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ...." 

zamówienie na:

Dostawa i montaż 19 kompletów klimatyzatorów naściennych typu split wraz z agregatami zewnętrznymi w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego

zamawiający: Gmina - Miasto Płock - Specjalny Ośrodk Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Płocku
tryb zamówienia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI POWYŻEJ 30 000 Euro
nr sprawy:
wartość: poniżej art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 17 kwietnia 2019  10:00
wynik postępowania: w pliku "INFORMACJA O WYBORZE OFERTY" 

zamówienie na:

Dostawa materiałów zużywalnych do wyposażenia stanowiska pracy stażystów (uczniów) Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej – Curie w Płocku, w ramach realizacji projektu pn. „Międzykierunkowe centrum przygotowania zawodu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

zamawiający: Gmina Miasto Płock / Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie w Płocku
tryb zamówienia: Zamówienie do 30.000 euro
nr sprawy: 2/UE/2019
wartość: do 30.000 euro
termin składania ofert: 9 kwietnia 2019  15:00
wynik postępowania: wybrano ofertę 

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 30) starsze przetargi »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij